Artikelen door B4o

Studie naar wonen in duinlandschap Castricum

Voor een bedrijfslocatie in Castricum is B4o in combinatie met Studio Groenburg geselecteerd voor het maken van een herontwikkelingsopgave voor een nieuwe gebiedsontwikkeling die moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke en functionele kwaliteit in de duinrand. De studie geeft inzicht in mogelijke herontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie. Belangrijk uitgangspunt vormt het creëren van een […]

Aan de slag met landgoedvisie Hoenderdaell

Landgoed Hoenderdaell vormt een bijzondere plek in de kop van Noord-Holland. Het landgoed heeft diverse kwaliteiten die de locatie uniek maakt binnen Nederland. Een plek waar je kunt wandelen, een groot eiland met natuur, bijzondere landhuizen die omgeven zijn door een uitgestrekt dierenpark. Een natuurlijke plek waar men onverwachte ontmoetingen kan ervaren tussen mens en […]

Nieuwbouw Ruimte voor Ruimte Doornspijk gestart

In Doornspijk is de bouw gestart van een nieuw Ruimte voor Ruimte project. Het perceel heeft door een functieverandering van het voormalig boerenerf een nieuwe woonbestemming gekregen. De nieuwbouw kenmerkt zich door een duidelijk oriëntatie van de volumes passend binnen de historische opzet van het erf binnen het oude kampenlandschap. B4o heeft vanaf de start […]

B4o ontwerpt landgoed Langeraar

In Langeraar Oost wordt een nieuw landgoed van ruim 21 hectare groot ontwikkeld. Het gaat een bijzonder streekeigen natuur-, recreatie- en woongebied vormen. Het plan is een particulier initiatief en is verbonden met een nieuwe dorpsuitbreiding van Langeraar binnen de gemeente Nieuwkoop. De goede samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en het particulier initiatief heeft geleid […]

Succesvolle transformatie tot nieuw buurtschap in Elspeet

In de overgangszone van heideveld naar bos in het buitengebied van Elspeet is een succesvol project ontwikkeld en in aanbouw. De transformatie omvat de sloop van stallen van het voormalige agrarische bedrijf en de bouw van in totaal 8 nieuwbouw woningen. Het landschapsplan is een ontwerp van B4o. De bebouwing is uitgewerkt door Aannemingsbedrijf Timmer […]

Aan de slag met nieuw landgoed in Lelystad

In opdracht van particuliere initiatiefnemers is B4o geselecteerd voor het uitwerken van een nieuw landgoed in Lelystad. Na de eerste haalbaarheidsstudie wordt er nu gewerkt aan een ontwerpvisie voor landschappelijke inpassing en is er tevens een architect geselecteerd voor het vormgeven van de landgoed bebouwing.  Voor B4o vormt dit, na eerder gewerkt te hebben aan […]

B4o plannen voor Vreeland Oost

Ambitieuze plannen voor Vreeland Oost waarin verschillende deelprojecten met elkaar worden verbonden op een unieke locatie aan de Vecht in Utrecht. De herstructurering is onderdeel van de herontwikkeling van een bedrijventerrein en omvat ca. 60 vrije kavels, een nieuwe haven en de inpassing van een historische kazemat.  Begin 2010 heeft de gemeente Stichtse Vecht overeenstemming […]

Feestelijke opening flexibel nieuwbouwplan Dronten

Op het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten vindt een complete herstructurering  plaats waarbij er in totaal 134 duurzame woningen gebouwd worden. Zowel landschappelijk, stedenbouwkundig als in architectuur is het park ontworpen op een toekomstige functieverandering naar een nieuwe recreatiebestemming. Met de officiële aanplant van een vredesboom centraal in het park zijn door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers […]