Enkele B4o projecten waar aan wordt gewerkt in 2017

  • Landschappelijk ontwerp nieuw asielzoekerscentrum in Friesland, i.o.v. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • Diverse landgoedontwikkeling / natuurschoonwet rangschikkingen Utrecht, Gelderland, Friesland, Noord-Brabant en Zuid-Holland
  • Landschappelijke inpassing uitbreiding hippisch vakantie recreatiepark in Ermelo
  • Beeldkwaliteitsplan architectuur en landschap nieuw asielzoekerscentrum in Zuid-Holland, i.o.v. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • Herontwikkelingsopgave stedenbouw en landschap in historisch park in Vleuten, Utrecht
  • Planvorming landschappelijk wonen in nieuwe duurzame woonwijk in Barneveld in kader van ontwikkelingscompetitie
  • Ontwerp terreininrichting omvorming monumentaal voormalig gemeentehuis Nunspeet tot bedrijfsverzamelgebouw
  • Stedenbouwkundige ruimte/massa studie herontwikkeling perceel Amsterdamsestraatweg, Utrecht
  • Landelijk diverse landschappelijke inpassingen i.s.m. Studio Groenburg / www.ervenconculenten.nl