Gevelstudie voormalig Rabobank gebouw

Visualisaties herontwikkelingsmogelijkheden

Herontwikkeling Bosch en Duin

Locatiestudie, onderbouwing en landschapsplan

Bospark Sevenum

Onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden natuurbos beeldentuin

Inpassing zuiveringsinstallatie

Landschappelijke inpassing studie

Herontwikkeling Waxweiler

Locatiestudie, planvorming herontwikkeling historisch statig…

Nieuwe haven Vreeland

Ontwerp en landschappelijke inpassing

Herontwikkelingsstudie Wassenaar

Landschapsplan en visievorming

Herontwikkeling Driebruggen

Advisering herontwikkelingsvisie