Functiewijziging Darthuizer Kwekerij

Op een schitterende plek in de Utrechtse Heuvelrug werkt B4o aan de planvorming van een grootschalige functiewijziging van Darthuizer Kwekerij en Interplan Roses. In een omvangrijke gebiedsontwikkeling van 24 hectare wordt er gewerkt aan het optimaliseren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.