B4o

B4o ontwerpt en begeleidt onroerend-, recreatie- en landinrichtingsprojecten. Opgericht in 2003 door landschapsarchitect Floris Bouwman, is het streven om voor elke doelgroep door middel van persoonlijk contact, duidelijke taal en een open blik te werken aan realiseerbare duurzame projecten. Naast een esthetische en originele plankwaliteit, heeft B4o  ook de ambitie om een functionele vormgeving te ontwerpen, die aansluit bij zowel de vraag van de gebruikers als de vraag van de opdrachtgever.

Specialisten

B4o werkt met veel enthousiasme en ervaring in wisselende samenwerkingsverbanden aan diverse opgaven. Binnen een netwerk van specialisten in uiteenlopende vakgebieden wordt er gewerkt aan projecten die vaak op het snijvlak liggen van enerzijds landschapsarchitectuur en stedenbouw, anderzijds nieuwe duurzame recreatie ontwikkelingen.  Projecten lopen uiteen van landgoederen, stedenbouwkundige plannen, recreatie-, vakantie- en dierenparken, golfbanen, structuurvisies, maar ook zorglandschappen, parken, natuurontwikkelingsplannen en ruimte massa studies behoren tot het werkveld.


Landschap transformaties

B4o is gespecialiseerd in duurzame functiewijzigingen in het buitengebied in zowel binnen- als buitenland. Hierbij speelt de landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen een belangrijke rol. B4o bestudeert de mogelijkheden en maakt voorstellen waarmee de opdrachtgever kan inspelen op de actuele marktvraag. Naast het ontwerp neemt B4o hierbij vaak ook de rol van adviseur en projectbegeleider aan.


Landgoederen

Nederland staat bekend om haar bijzondere landgoederen en buitenplaatsen. B4o is al 20 jaar betrokken bij de ontwikkeling van veel zowel nieuwe als bestaande landgoederen door heel Nederland. Hierin worden ook  Natuurschoonwet rangschikkingen voor landgoedeigenaren verzorgd. Door deze expertise en de brede en integrale aanpak van B4o ontstaan er duurzame landgoed projecten die de tand des tijds kunnen doorstaan.


Producten

  • Landschapsplan
  • Stedenbouwkundig verkavelingsplan
  • Landschappelijke inpassing
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Erfinrichtingsplan
  • Ruimtelijke structuurvisie
  • Cultuurhistorisch onderzoek
  • Natuurschoonwet rangschikking
  • Natuurontwikkelingsplan