Heeft u een vraag  over duurzame (her)ontwikkeling, of de tijdelijke inrichting van een locatie?

Asielzoekerscentra diverse

B4o is sinds 2009 betrokken bij de (her)ontwikkeling van diverse asielzoekerscentra verspreid door Nederland. Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenkomt, wordt hij opgevangen in één van de opvangcentra. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kent reguliere opvanglocaties en noodopvanglocaties. Belangrijke uitgangspunten bij de (her)ontwikkeling van een asielzoekerscentrum zijn duurzaamheid, waardecreatie en flexibiliteit, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke gebruikersdoelgroep. Voor de flexibiliteit speelt een mogelijke functiewijziging van de gebruikersdoelgroep een belangrijke rol. Hiermee wordt rekening gehouden binnen het stedenbouwkundig- en landschappelijk ontwerp. Zo is vaak een locatie ook ingericht op een toekomstige andere bestemming voor als het asielzoekerscentrum vertrekt. Bijvoorbeeld een mogelijke transformatie  naar een recreatiepark, permanente woonwijk, of onderwijscampus in de toekomst.

Asielzoekerscentra waaraan door B4o is gewerkt:

 • AZC Dronten, gemeente Dronten, provincie Flevoland;
  ontwikkeling beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig- en landschapsplan
 • AZC Luttelgeest, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland;
  ontwikkeling beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig- en landschapsplan
 • AZC Katwijk, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland,
  studie herontwikkelingsvarianten, stedenbouwkundig plan, ontwikkeling beeldkwaliteitsplan
 • AZC Burgum, gemeente Tietjerksteradeel, provincie Friesland;
  ontwikkeling beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig- en landschapsplan bestaande locatie
  en verkavelingsplan tijdelijke noodlocatie
 • AZC Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, provincie Groningen;
  stedenbouwkundige plan aanpassingen nieuwbouw
 • AZC Zweeloo, gemeente Coevorden, provincie Drenthe;
  groenvisie inpasssing parkrand
 • AZC Zwolle, gemeente  Zwolle, provincie Overijssel;
  ruimte-massa studie (her)ontwikkelingsmogelijkheden en uitgangspunten beeldkwaliteit