Heeft u een vraag  over de ruimte voor ruimte regeling, omvorming of uitbreiding van een bestaand erf?

B4o is actief betrokken bij de erftransformaties verspreid door Nederland. Dit loopt uiteen van haalbaarheidsstudies voor nieuwe initiatieven op een bestaand erf, tot complete projectbegeleiding van de bestemmingsplanwijziging van een voormalig agrarisch erf naar andere functies. Binnen het onderwerp erftransformaties onderscheiden we twee thema’s:

Functiewijzigingen van erven
Hierbij is de opgave gericht op functiewijzigingen van erven na vrijkomende agrarische bebouwing.  Er is hierin veel ervaring, enerzijds op het gebied van beleidskennis ten aanzien van gemeentelijke en provinciale regelingen voor o.a. ‘Ruimte voor Ruimte’, ‘VAB’ (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en Rood voor Groen constructies. Anderzijds is er kennis om projecten concreet te vertalen naar inrichtingsplannen voor het erf. B4o geeft advies bij de herstructurering van boerenerven, maakt inrichtingsplannen en onderbouwingen en kan helpen bij het vormen van beleid. Waar nodig werken we hierbij samen met gemeenten, provincies, welstandorganisaties zoals het Gelders Genootschap, WZNH en overige betrokken instanties en partijen. Centraal staat het creëren van ruimtelijke kwaliteit en het levendig houden van het buitengebied om een aantrekkelijke duurzame leefomgeving te vormen.

Uitbreiding van bestaande erven
Veel bestaande agrarische bedrijven die willen uitbreiden dienen daarvoor een plan voor de landschappelijke inpassing te realiseren. De overheid stimuleert investeringen in milieu- en diervriendelijke stallen, maar daarbij dient de investering wel aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria zijn opgenomen in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Een van de criteria is hierbij een optimale landschappelijke inpassing van uitbreidingen van het bestaande erf. B4o maakt realiseerbare inrichtingsplannen die rekening houden met de criteria en passend zijn binnen de landschapskarakteristieken.

Op het gebied van erftransformaties wordt samengewerkt met Studio Groenburg onder het label ‘ErvenConsulenten.nl

Enkele erftransformatie projecten waaraan door B4o is gewerkt:

 • VAB herstructurering Oude Courageweg, Doornspijk, Gelderland
 • Herstructurering Oostkanaaldijk, Loenen aan de Vecht, Utrecht
 • Ruimte voor ruimte Noordeinde, Waddinxveen, Zuid-Holland
 • VAB-regeling, Hoge Enk, Gelderland
 • Nieuw buurtschap, Elspeet, Gelderland
 • Ruimte voor ruimte Leusden, Utrecht
 • Nieuw boerenerf, Nunspeet, Gelderland
 • Modellenstudie vrijkomende agrarische bebouwing, ’t Harde, Gelderland
 • Ruimte voor ruimte Amerongen, Utrecht
 • Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw, Bosch en Duin, Utrecht
 • Ruimte voor ruimte Sevenum, Limburg