VAB herstructurering Oude Courageweg, Doornspijk

Projectbegeleiding bestemmingsplan en landschappelijk inrichtingsplan

Meer over de opgave en specificaties

Project: VAB herstructurering Oude Courageweg
Opgave: Projectbegeleiding bestemmingsplan en landschappelijk inrichtingsplan
Opdrachtgever: Beheersmaatschappij De Boer B.V.
Ontwerp: 2013 – uitvoering 2014
Oppervlak: circa 1,5 hectare

Het plangebied betreft de locatie gelegen aan de Oude Courageweg 1 te Doornspijk, vlak bij de Bovenweg. De Bovenweg markeert ongeveer de overgang van de hoger gelegen Veluwe naar de laaggelegen gronden. Het oude kampenlandschap is nog te herkennen in de blokvormige kavels, houtsingels en bosjes. Het perceel valt hierbij onder de regeling functieverandering buitengebied, waarbij na sloop van de in onbruik geraakte stallen nieuwe woningen op het bestaande erf gerealiseerd worden. Als voorwaarde voor de functieverandering in het buitengebied wordt de agrarische bestemming van het erf omgezet naar een woonbestemming, waarbij het bouwperceel wordt verkleind en de milieuvergunning vervalt.

B4o is vanaf de start bij het project betrokken in de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure, het contact met de gemeente en initiatiefnemer en het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en landschappelijk inrichtingsplan. Voor de nieuwe ruimtelijke opbouw en landschappelijke situering van het perceel is het omliggende landschap als belangrijkste uitgangspunt meegenomen. Op deze locatie wordt ruim 1080 m2 aan schuren afgebroken. Op basis van de beleidsregeling voor het realiseren van nieuwbouw, wordt in het plangebied uitgegaan van een erfensemble met tweemaal een twee-onder-een-kapwoning en herbouw van de woonboerderij. Door een nieuwe groenstructuur wordt een groene kader gevormd waarbinnen de bebouwing zich bevindt. De nieuwe bebouwing zijn een ontwerp van BLAUW Architecten (twee-onder-een kapwoningen) en Sla + van Asselt architecten (woonboerderij).