Haven en ijsbaan Vreeland Oost

Studie en landschappelijk ontwerp inpassing haven en ijsbaan, Vreeland, gemeente Stichtse Vecht

Meer over de opgave en specificaties

project: Haven en ijsbaan Vreeland Oost
opgave: Studie en landschappelijk ontwerp inpassing haven en ijsbaan
locatie: Vreeland, gemeente Stichtse Vecht
opdrachtgever: Driessen Vreeland
oppervlak: circa 1,5 hectare
credits: planteam B4o; Floris Bouwman & Patrick Ruijzenaars
status: voorlopig ontwerp

Het plangebied betreft de locatie gelegen aan de Bergseweg te Vreeland. Gelegen langs de Vecht ligt een terrein waarvan een groot deel in de winter in gebruik is als ijsbaan. Het overige deel van het terrein bestaat uit open weide grond. Op het terrein is naast de ruimte voor de ijsbaan in de winter ook een bunker en klein gebouw ten behoeve van de ijsbaanvereniging te vinden. Het gebouw verkeert in een slechte staat van conditie en de bunker is door begroeiing nauwelijks meer zichtbaar in het landschap. Binnen het plangebied dient een nieuwe kleinschalige haven gerealiseerd te worden, waarbij de ruimte voor de ijsbaan in de winter blijft behouden. De haven dient in toekomstig gebruik te dienen voor sloepen en roeiboten, dus geen grote boten. Er dient een beperkte doorvaarthoogte te zijn vanaf de Vecht. In de haven dienen 60 ligplaatsen te komen. Bij de haven dienen maximaal 10 parkeerplaatsen te komen. Als belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van het gebied dient de bunker binnen de herontwikkeling van het plangebied weer zichtbaar te worden in het landschap. Het oude verenigingsgebouw dient te worden afgebroken en er dient een nieuw gebouwtje ten behoeve van de ijsbaanvereniging te worden teruggebouwd. Het verenigingsgebouw dient in de winter te dienen voor de ijsbaan en in de zomer voor de haven.
De herstructurering van het plangebied maakt onderdeel uit van een grootschalige herontwikkeling van het bedrijventerrein Driessen Vreeland op Kleizuwe 105a tot woonlocatie en de landschappelijke inpassing van een historische kazemat, nieuwe boerderij met natuurontwikkeling gelegen aan de Kleizuwe.