Kazemat, boerderij en natuurontwikkeling Vreeland Oost

Studie en landschappelijk ontwerp en inpassing kazemat, nieuwe boerderij en natuurontwikkeling.

Meer over de opgave en specificaties

Project: Kazemat, boerderij en natuurontwikkeling Vreeland Oost
Opgave: Studie en landschappelijk ontwerp
Locatie: Vreeland, gemeente Stichtse Vecht
opdrachtgever: Driessen Vreeland
oppervlak: circa 2,5 hectare
credits: planteam B4o; Floris Bouwman & Patrick Ruijzenaars Landscapes
status: voorlopig ontwerp

Het plangebied betreft de locatie gelegen aan de Kleizuwe 1 te Vreeland. Op het terrein zijn verschillende cultuurhistorische elementen terug te vinden, zoals een kazemat uit 1935, een groepsschuilplaats uit 1918 en een bunker onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze objecten zijn door begroeiing en inzakking nauwelijks meer zichtbaar in het landschap. Op het terrein is verder ook een oude ingestorte boerderij terug te vinden. Binnen het plangebied dienen de cultuurhistorische onderdelen weer zichtbaar in het landschap komen te liggen. De wens is om de kazemat in de oorspronkelijke opzet te restaureren. Verder dient er binnen dit gebied ruimte te zijn voor natuurontwikkeling en de herbouw van een nieuwe woonboerderij op de locatie waar vroeger reeds een boerderij heeft gestaan.

De herstructurering van het plangebied maakt onderdeel uit van een grootschalige herontwikkeling van het bedrijventerrein Driessen Vreeland op Kleizuwe 105a tot woonlocatie en de landschappelijke inpassing van een nieuwe haven en bestaande ijsbaan gelegen aan de Bergseweg naast nr. 14 te Vreeland.