Heeft u een vraag  over de ontwikkeling van een hippisch landschap?

Hippische landschappen diverse

De paardensector is een belangrijke economische pijler van het Nederlandse platteland. Ongeveer 12.500 mensen zijn fulltime in deze sector aan het werk, verspreid over 6000 bedrijven. Nederland telt bijna 500.000 ruiters en 450.000 paarden. Deze sector heeft ook een grote invloed op de landschappelijke inrichting in het landelijk gebied. B4o geeft advies en werkt aan de optimale landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen binnen de hippische sector.

Hippische landschappen waaraan door B4o is gewerkt:

 • Ontwerpmodule Hippische landschappen vormgeven;
  In samenwerking met ‘Paard en Plan‘ is de module ‘Ontwerpen Hippisch landschap’ opgezet. Vanuit deze module worden al enige jaren aan de Aeres Hogeschool in Dronten 2e-jaars studenten begeleid met het vak ‘ontwerpen aan hippische landschappen’. De landschappelijke inpassing van nieuwe hippische ontwikkelingen voor concrete opdrachtgevers vormt hierbij de basis van de praktijkopdrachten. Hierbij valt te denken aan het vormgeven van nieuwe ruiterroutes in het buitengebied, de inpassing van uitbreidingen van hippische centra, de ontwikkeling van nieuwe ruiterbanen.
 • Ontwerp en inpassing uitbreiding hippisch recreatiepark, Ermelo;
  ontwerp van nieuw concept hippisch recreatiepark, met uitwerking beeldkwaliteit deelgebieden
 • Landschappelijke inpassing uitbreiding paardencentrum Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas;
  advisering en studie naar landschappelijke inpassing
 • Landschappelijke inpassing van Lelymare Horses binnen landgoedontwikkeling, gemeente Lelystad;
  advisering en studie naar landschappelijke inpassing