Heeft u een vraag  over (her)ontwikkeling van een cultuurhistorisch project?

B4o werkt aan diverse opgaven op het gebied van cultuurhistorie. Hierbij richten veel projecten zich op functiewijziging en conceptontwikkeling van bestaande cultuurhistorische locaties, cultuurhistorisch onderzoek en planvorming voor nieuwe ontwikkelingen binnen cultuurhistorische plekken.

Enkele plannen waaraan door B4o is gewerkt:

  • Ontwerpvisie historische kazemat, Vreeland
  • Inpassing bunker Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen planvorming haven, Vreeland
  • Cultuurhistorische onderzoek historisch landgoed Zeist
  • Cultuurhistorische onderzoek historische buitenplaats Hilversum
  • Visie herbestemming en ontwikkeling complex Batterijen a/d Overeindseweg te Nieuwegein
  • Herontwikkeling historisch herenhuis, Waxweiler Duitsland