Heeft u een vraag  over de ontwikkeling van een nieuw landgoed, of de herontwikkeling van een bestaand landgoed?

Landgoederen

B4o is actief betrokken bij de (her)ontwikkeling van diverse landgoederen verspreid door Nederland. Dit loopt uiteen van haalbaarheidsstudies voor nieuwe ontwikkelingen tot complete projectbegeleiding van landgoed ontwikkelingsvisies. Binnen het onderwerp landgoederen is er een onderscheid in een aantal verschillende thema’s.

Nieuw planologisch landgoed
Een nieuw landgoed biedt mogelijkheden om op een unieke plek in de natuur te wonen, recreëren en vaak ook te werken. Voor het realiseren van een nieuw landgoed zijn er per provincie en gemeente verschillende regels. B4o heeft hierin veel ervaring, kent de weg en de belangrijkste aandachtspunten. Gezamenlijk geven we vorm aan uw landgoed plan om vervolgens daarmee draagvlak te realiseren binnen de belanghebbende organisaties en partijen.

Herstructurering bestaand landgoed
Wat is de haalbaarheid en hoe liggen de mogelijkheden om binnen een bestaand landgoed nieuwe ontwikkelingen tot stand te krijgen. Hoe valt dit in te passen binnen enerzijds een visie op een bestaand, veelal historisch landgoed met kenmerkende structuren? Anderzijds hoe valt dit in te passen binnen bestaand beleidsvisies en het bestemmingsplan. Kijken naar de kansen wat openingen kan bieden voor het exploitabel houden van een bestaand landgoed voor toekomstige generaties. B4o kan u hierbij op verschillende manieren ondersteunen en begeleiden.

Natuurschoonwet (NSW) rangschikking van een terrein als landgoed
Wilt u een NSW landgoed realiseren om daarmee kans te maken op diverse fiscale belastingvoordelen? Ook als een terrein nog niet aan de regels voldoet zijn er mogelijkheden voor terreinaanpassingen waarmee de status NSW landgoed gerealiseerd kan worden. B4o begeleidt hierin bedrijven en particulieren en is op de hoogte van alle mogelijkheden en heeft op die manier diverse terreinen gerangschikt onder de NSW.