Landgoed Langeraar

In Langeraar Oost wordt een nieuw landgoed van ruim 21 hectare groot ontwikkeld. Het gaat een bijzonder streekeigen natuur-, recreatie- en woongebied vormen.  Het plan is een particulier initiatief en is verbonden met een nieuwe dorpsuitbreiding van Langeraar .

Meer over de opgave en specificaties

Project: Landgoed Langeraar
Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp: 2012-2014
Oppervlak: 21 hectare
Projectteam: B4o & Joost Verlaan
Status: definitief ontwerp

De goede samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en het particulier initiatief heeft geleid tot een integrale gebiedsvisie Langeraar Oost, waar landgoed Langeraar een onderdeel van vormt. Door een verwevenheid van het landgoed en het dorp ontstaat er variatie in de ‘rafelige’ nieuwe dorpsrand met zichtassen naar binnen en buiten. Hiermee is er een waarborging van het gevoel van openheid van het omliggend landschap.

In het landgoed worden bestaande waterlijnen behouden en oude waterlijnen teruggebracht, waarbij in de lager gelegen delen het ‘eilanden karakter’ wordt versterkt. Er ontstaat een open gevarieerd streekeigen landschap waarbinnen een bijzondere woon-waterwereld ontstaat bestaande uit onder andere kruidenrijke-, riet- en graslanden, nieuwe waterplassen en groene erven.

Zogenaamde tiendwegen maken deel uit van de infrastructuur van het landgoed. Deze benadrukken de landelijke uitstraling. Tiendwegen zijn van oorsprong hoger op veenkaden gelegen wegen. Deze wegen staan haaks op de dorpsuitbreiding. Hierdoor blijft er goed zicht in noord en zuidrichting tussen het dorp en het buitengebied. Nieuwe bebouwing ligt binnen verspreide groene erven langs de tiendwegen. Elk cluster biedt ruimte voor particulier initiatief waar toekomstige bewoners met een eigen architect een woning kunnen realiseren. De voorwaarden waaraan de woningen dienen te voldoen staan omschreven binnen de gebiedsvisie en het bestemmingsplan Langeraar Oost.