Heeft u een vraag  over (her)ontwikkeling, of onderdelen van een dierenpark?

Dierenparken diverse

Vanuit de belangstelling om vorm te geven aan bijzondere leisure omgevingen  vormen ook dierenparken een opgave van B4o. Hierbij valt te denken aan de inpassing van nieuwe onderdelen binnen bestaande parken, tot het opzetten van ontwikkelingsvisies voor nieuwe dierenparken.

Dierenparken waaraan door B4o is gewerkt:

 • WILDLANDS Adventure Zoo Emmen;
  ontwikkeling van landschapsplan voor de inpassing van het park binnen het Drentse landschap  2015-2016
  Uitbreidingsplan Diamantmijn 2017
 • Landgoed Hoenderdaell;
  ontwikkeling landschapsvisie voor toekomstige ontwikkelingen en uitwerking beeldkwaliteit deelgebieden
  2014- 2018 (zie ook nieuwsbericht juli 2018)
 • Safaripark binnen Veluws landschap;
  advisering en studie naar landschappelijke inpassing