Dierentuin landgoed Hoenderdaell

Ontwikkelingsvisie voor landgoed Hoenderdaell gepresenteerd!

Landgoed Hoenderdaell is vanaf de opening in 2008 continu in ontwikkeling. Het landgoed kenmerkt zich door grootschalige opvangmogelijkheden voor een uiteenlopende verzameling van dieren, ecologische natuurontwikkeling en ruimte voor educatie, kunst en cultuur. Om deze kwaliteiten verder te versterken is door B4o en Studio Groenburg een ambitieuze uitbreidingsvisie gemaakt voor diverse nieuwe ontwikkelingen.

Landgoed Hoenderdaell is ca. 78 hectare groot en is in omvang het grootste dierenpark van Nederland. Binnen de landschapsvisie voor het totale terrein zijn diverse nieuwe ontwikkelingen opgenomen die een opening krijgen in 2018, zoals een nieuw entreegebouw en nieuw horeca gebouw, maar ook het recent geopende nieuwe roofvogel avitorium. Ook zijn de potenties van het omliggende gebied in kaart gebracht, waarbij het landgoed als katalysator kan gaan werken voor ontwikkelingen rondom Anna Paulowna. Binnen de landschapsvisie zijn er naast diverse kleinschalige ontwikkelingen, drie nieuwe initiatieven verder uitgewerkt.

Natuurvakantiepark
Ten eerste een nieuw autovrij natuurvakantiepark. Een bootjesbrug voor voetgangers van ca. 150 meter lang gaat toegang geven tot een natuurpark aan de andere kant van het water met daarin 40 duurzame recreatiewoningen. Deze loghouses van ronde boomstammen en deels ondergrondse hobbit woningen liggen binnen 8 hectare bos met loslopende apen.

Museum
Ten tweede een nieuw museum. De situering is in de achtertuin van het op een terp gelegen middelste landhuis. Het museum gaat op een educatieve manier in op het ontstaan van het leven en is via het park door middel van een voetgangersbrug over de watergracht bereikbaar.

Olfiantenverblijf
Ten derde een nieuw olifantenverblijf. Het nachtverblijf gaat een groene terp worden met een doorsnede van 30 meter, voorzien van een grasdak en glaswand. Door de begroeide aarden wal gaat het gebouw op in het landschap. Op de keerwand komt een wandelpad, zodat mensen een rondje kunnen wandelen met zicht op de olifanten.

Na overleg met de gemeente, provincie en Hoogheemraadschap is gebleken dat de partijen in beginsel positief tegen de plannen aankijken. Na verdere uitwerking van de plannen, vergunningen en het bestemmingsplan kan de bouw naar verwachting op zijn vroegst medio 2020 van start gaan.

Hieronder enkele beelden uit de landschapsvisie