Top tien B4o projecten die nu worden gebouwd

Hieronder een update van tien bijzondere woningbouw projecten waar nu aan gebouwd wordt.

1 – Landgoed Langeraar
Tegen het dorp Langeraar aan wordt een  landgoed gerealiseerd van ca. 21 hectare groot. Het nieuwe landgoed dient als recreatief uitloopgebied voor Langeraar en zorgt tevens voor een landschappelijke inpassing van de nieuwe dorpsrand. Het landgoed wordt conform het landschapsplan, beeldkwaliteitsplan en verdere uitwerkingen van B4o en Verlaan Tuin- en Landschap ingericht met onder andere een boomgaard, voedselbos, bloemrijkgrasland en verschillende waterpartijen. Er komen in totaal 5 erfclusters, waarbij binnen elk cluster de bebouwing door één architect (FARO, Leen Borst, RuimteLab, Nico Dekker) een voorbeeld uitwerking heeft gekregen.
Meer informatie op de B4o Projectpagina. Verkoopwebsite www.landgoed-langeraar.nl

Projectplan animatie:

Realisatie grond werkzaamheden:


3 – Vecht en Veld

Vecht en Veld is de naam voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van Vreeland. Hier worden 60 woningen geheel in ‘Vechtse bouwstijl’ gerealiseerd, waarbij een nieuwe haven aan de Vecht en de inpassing van een historische kazemat onderdeel zijn van het landschappelijk-  en stedenbouwkundig plan van B4o. Een bijzondere ontwikkeling vanwege de unieke ligging en de sfeer van een achttiende-eeuwse buitenplaats, die verbonden is met eenentwintigste-eeuwse woningen.
Meer informatie op de B4o projectpagina. Verkoopwebsite www.vechtenveld.nl

Projectplan animatie:

Realisatie fase 1


3 – Linge’s Zorglandgoed

Linge’s Zorglandgoed betreft een kleinschalig zorglandgoed voor 30 zorgvragers binnen een 17,5 hectare nieuw opengesteld natuurpark.  Het gaat hierbij om een innovatief project door de combinatie van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen waar de natuur op het landgoed onderdeel blijft van het dagelijks leven en waarmee aangesloten wordt bij de belevingswereld van de doelgroep. Tezamen met het duurzaam en innovatief bouwen voor de ouderenzorg maakt dit het project tot een bijzonder particulier initiatief. De landschappelijke inpassing van het landgoed wordt gebruikt om oorspronkelijke landschappelijke karakteristieken, met het contrast tussen het oeverwal en komlandschap, te herstellen en versterken. Op dit moment zijn Loonbedrijf Kievit en Hovenier Frank van Gameren druk met de aanleg van het terrein.
Meer informatie op de B4o projectpagina  Linge’s Zorglandgoed www.lingeszorglandgoed.nl

Projectplan ruimtelijk beeld

Realisatie landgoed in aanleg

4 – De DrooghMakerij

Daar waar ruim 200 jaar het boerenbedrijf van de familie Droogh gevestigd was, verrijst momenteel De Drooghmakerij. Een kleine wijk met 16 riante vrijstaande en geschakelde villa’s die onderdeel is van de nieuwe dorpsuitbreiding van Langeraar. B4o heeft in samenwerking met BLAUW Architecten het stedenbouwkundig ontwerp gerealiseerd, waarbij BLAUW tevens verantwoordelijk is voor de architectuur van de woningen. Alle woningen zijn in een korte tijd verkocht.

Projectplan ruimtelijk beeld

Realisatie nieuwe woningen


5- De Linde Achterberg

In woonzorgcomplex De Linde in het dorp Achterberg bij Rhenen komen 24 studio’s voor ouderen met dementie, waar QuaRijn 24-uurs zorg gaat bieden. De vormentaal en het materiaalgebruik voegt zich in het landelijke karakter van haar omgeving. De schuurvormige gebouwen zijn via een “belevingsgang” gekoppeld en worden omringd door een verschillende thema tuinen die door middel van een belevingsroute met elkaar verbonden zijn. B4o maakt het ontwerp voor de terreininrichting wat is afgestemd op de specifieke doelgroep. Het gebouw is ontworpen door inTex Architecten, waarbij Studio id+ het interieur ontwerp heeft gemaakt.  Het complex wordt in opdracht van Rhenam Wonen gebouwd, waarbij de eerste grondwerkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting vindt de oplevering eind 2019 plaats, waarbij QuaRijn aan het einde van het 1e kwartaal 2020 haar bewoners kan verwelkomen.

Projectplan animatie:


6- Studio32AP

Studio32AP staat voor 32 energieneutrale studio’s gelegen aan de Albers Pistoriusweg in Houten. Het betreft een innovatief woonproject waarbij de geschakelde studio’s een gemeenschappelijke buitenruimte delen. Het project is ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd door Javec BV. Architect is Kees van de Vecht. De woningen, van elk ca. 33m2 gebruiksoppervlak, gebruiken zo min mogelijk energie en zijn voorzien van een aantal extra’s die energie opleveren.  Inmiddels zijn de laatste studio’s gebouwd. B4o heeft voor dit project ten behoeve van de inpassing van deze ontwikkeling verschillende stedenbouwkundige verkavelingsvarianten gemaakt.

Beeld van de indeling van een 4in1 Studio.7 – Elburgerweg, Nunspeet
Aan de Elburgerweg 89 in Nunspeet vindt een erftransformatie plaats waarbij oude agrarische schuren zijn gesloopt. In de nieuwe situatie wordt er een kleinschalig buurtschap gerealiseerd met 7 woningen rondom de voormalige agrarische dienstwoning. De woningen worden gebouwd in een rijtje van 3 en 4 woningen en delen een gezamenlijke toegangsweg naar het centrale nieuwe erf. B4o heeft in opdracht van Harry Frens Vastgoed en in samenwerking met Slaa van Asselt Architecten, gewerkt aan verkavelingsvarianten en de landschappelijke inpassing, waarbij Slaa van Asselt tevens verantwoordelijk is voor de architectuur van de woningen. Alle woningen zijn in een korte tijd verkocht.

Projectplan ruimtelijk beeld


Realisatie nieuwe woningen


8 – Nieuwbouw Hendrix Genetics
Hendrix Genetics is een wereldwijd leidende onderneming op het gebied van diergenetica. Het bedrijf heeft meer dan 3000 medewerkers wereldwijd en levert jonge dieren en eieren aan producenten in meer dan 100 landen. Het hoofdkantoor staat in Boxmeer en heeft een nieuwe bedrijfsuitbreiding gekregen naar een ontwerp van Wiegerinck Architecten en Studio id+. B4o heeft in samenwerking met Cathelijne Vreeburg het ontwerp terreininrichting gemaakt waarbij bestaande en nieuwe gebouwen een inpassing hebben gekregen binnen een vitale leisure en buitenwerk omgeving. Altavilla heeft als projecmanager het project begeleid en gerealiseerd.

Projectplan ontwerp

Realisatie nieuwbouw9 –  Buurtschap Bergen

Op de voormalige locatie van een manege is door middel van het toepassen van de Ruimte voor Ruimte regeling een nieuw buurtschap gerealiseerd. Met de referentie naar het traditionele boerenerf zijn er 6 woningen als een ensemble ingepast in de omgeving. Een stolp vooraan op het perceel en woningen in de vorm van agrarische bijgebouwen (kapberg/ schuur) achterop. Op de agrarische gronden ten oosten van de manege wordt natuur gerealiseerd. B4o heeft in samenwerking met Studio Groenburg de landschappelijke inpassing en het beeldkwaliteitsplan gemaakt. DNS Planvorming heeft de bestemmingsplanprocedure verzorgd.

Projectplan ontwerp

Realisatie nieuwbouw


10 – Goorweg Doornspijk

Aan de Goorweg in Doornspijk vindt een erftransformatie plaats waarbij oude agrarische schuren zijn gesloopt. De  inbreidingslocatie aan de rand van het dorp krijgt de karakteristieken van het voormalige boerenerf. In de nieuwe situatie komt er tweemaal een twee-onder-een kapwoning. B4o heeft in opdracht van Harry Frens Vastgoed, gewerkt aan verkavelingsvarianten, de landschappelijke inpassing,  beeldkwaliteitseisen en de terreininrichting. De woningen betreffen een ontwerp van BLAUW architecten.  Alle woningen zijn in een korte tijd verkocht.

Projectplan ruimtelijk beeld

Realisatie nieuwe woningen