Linge’s Zorglandgoed

B4o is vanaf de start betrokken bij een bijzonder initiatief in het buitengebied, de realisatie van een nieuw zorglandgoed in de gemeente Geldermalsen. Het project heeft reeds een Natuurprijs nominatie en dient inmiddels als voorbeeld bij diverse provinciën en instanties.

Meer over de opgave en specificaties

Project: Linge’s Zorglandgoed
Opdrachtgever: Stichting Linge’s Zorglandgoed
Ontwerp: 2009-2015
Oppervlak: 17,5 hectare
Status: definitief ontwerp
Projectteam: B4o & Verlaan Tuin en Landschap
Architectuur nieuwbouw: Originis Architecten

Opgave
In Rumpt in de gemeente Geldermalsen wordt een plan ontwikkeld voor een bijzonder initiatief in het buitengebied, de realisatie van een kleinschalig zorglandgoed voor 30 zorgvragers. Het gaat hierbij om een innovatief project door de combinatie van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen met daarbij de mogelijkheid voor dagbesteding voor mensen met een beperking op het landgoed. Daarnaast zullen er mogelijkheden zijn voor omwonenden om deel te nemen aan activiteiten. Verder zullen er combinaties van therapieën zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Innovatief vormt ook de combinatie van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen waar de natuur op het landgoed onderdeel blijft van het dagelijks leven en waarmee aangesloten wordt bij de belevingswereld van de doelgroep. Tezamen met het duurzaam en innovatief bouwen voor de ouderenzorg maakt dit het project tot een bijzonder particulier initiatief.

In opdracht van Stichting Linge’s Zorglandgoed is B4o vanaf de start van dit project betrokken bij de planvorming voor de locatie van ruim 17,5 hectare. Deze ontwikkeling tot een nieuw landgoed sluit aan bij provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. De locatie ligt binnen een zoekzone die door de gemeente en provincie beleidsmatig is vastgelegd als een geschikte locatie voor landgoedontwikkeling. De landschappelijke inpassing van het landgoed wordt gebruikt om oorspronkelijke landschappelijke karakteristieken, met het contrast tussen het oeverwal en komlandschap, te herstellen en versterken. In het plan wordt het oeverwallenlandschap aan de noordzijde zichtbaar en beleefbaar door ruimte voor een kleinschaligheid van nieuwe landschapselementen. Er ontstaat een ‘landschappelijk mozaïek’ met halfopen en halfgesloten ruimtes. De landschappelijke situering van de verschillende bospercelen, waterlopen en situering van de nieuwe bebouwing zorgen voor een dynamiek van wisselende perspectieven met verrassende doorzichten van buiten naar binnen en intern. Dit is overal voelbaar binnen het landgoed.
Aan de zuidzijde van het plangebied wordt juist het open zicht van het grootschalige komlandschap versterkt door dit deel van het plangebied open van karakter te houden. Naast de ontwikkeling van nieuwe natuur is het landgoed ook openbaar toegankelijk. Door de komst van het landgoed kan ook de recreatieve meerwaarde van het Linge landschap worden versterkt. Het kan de overgang van het dorp Rumpt naar het omliggende landschap verbeteren. Het landgoed krijgt een open karakter voor het publiek. Het plan omvat de realisering van een landhuis en drie geschakelde zorgwoningen in combinatie met een gezamenlijke binnentuin, waarbij het een breder karakter zal krijgen door openstelling voor ouderen uit de directe omgeving.