Zonnepark Den Helder

In Den Helder wordt gewerkt aan de realisatie van een zonnepark dat stroom opwekt voor Noordwest Ziekenhuisgroep. Het zonnepark produceert per jaar 6,4 Gigawattuur, vergelijkbaar met energie voor 2200 huishoudens, aan duurzame stroom.

Meer over de opgave en specificaties

Project: Zonnepark Den Helder
Opdrachtgever: ShareNRG
Ontwerp: 2017 realisatie 2019
Status: definitief ontwerp

B4o heeft in samenwerking met Studio Groenburg een ontwerp gemaakt voor een nieuw zonnepark. Per jaar produceert het park 6,4 Gigawattuur  aan duurzame stroom produceert, dat is vergelijkbaar met energie voor 2200 huishoudens. Noordwest Ziekenhuisgroep neemt de stroom af. Hiermee wordt het stroomverbruik van het ziekenhuis volledig verduurzaamd.

De gemeente Den Helder wil in 2040 energieneutraal zijn. Het opwekken van zonne-energie is voor deze ambitie een belangrijk energiebron. De gemeente wees in 2015 De Dogger al als kansrijke locatie aan en staat positief tegenover deze ontwikkeling. Met deze ontwikkeling zou Zonnepark de Dogger 25% van de gemeentelijke doelstelling voor zonneparken vervullen. Het zonnepark wekt per jaar meer stroom op dan de hele Noordwest Ziekenhuisgroep verbruikt.

Voor het ontwerp van het park is zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene en open karakter van het terrein. Zo wordt de installatie niet hoger dan 1,5 meter waardoor zichtlijnen over het terrein behouden blijven. De bosschages rond het terrein worden in stand gehouden en aan de kant van het sportpark wordt een groene haag van 1,5 meter tegen het hekwerk geplaatst om het aanzicht op de installatie te verminderen. Op verschillende plekken rondom het park is informatievoorziening te vinden over de werking van het zonnepark.