Zorglandgoed Hilverhoeve

Landschappelijk ontwerp en beeldkwaliteitsplan openbare ruimte zorglandgoed de Hilverhoeve.

Meer over de opgave en specificaties

project: Zorglandgoed Hilverhoeve
opgave: Landschappelijk ontwerp en beeldkwaliteitsplan openbare ruimte zorglandgoed de Hilverhoeve
opdrachtgever: ISS Landscaping Services
ontwikkelaar: De Roozen-van Hoppe Groep / architect: Wim De Boever – Serial Vision
ontwerp: 2009/2010
oppervlak: circa 60 hectare

Om de sfeer en inrichting van de openbare ruimte van zorglandgoed de Hilverhoeve heeft B4o de opdracht gekregen om een landschappelijk ontwerp te vervaardigen en deze vast te leggen binnen een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte rondom de nieuwe bebouwing en de aansluiting daarvan op het omliggende gebied. Binnen het beeldkwaliteitsplan worden de waardevolle kenmerken en kwaliteiten van het gebied waarin het zorglandgoed ligt in beeld gebracht, met het doel om de identiteit van het gebied te versterken. Het beeldkwaliteitsplan geeft een samenhangend pakket van uitgangspunten, aanbevelingen en/of richtlijnen voor het veiligstellen, creëren en/of verbeteren van de beeldkwaliteit. Binnen het beeldkwaliteitsplan wordt tevens de landschappelijke onderbouwing gegeven voor het landschappelijk ontwerp, wat de onderlegger vormt van het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is gericht op het creëren van eenheid binnen het zorglandgoed. Het dient als leidraad en toetsingskader voor de uiteindelijk inrichting van de openbare ruimte.