Nieuw werklandschap Cothen en Langbroek

Op een locatie van circa 30 hectare gelegen in Cothen en Langbroek zien grondeigenaren mogelijkheden voor omvorming van de locatie tot een nieuw ‘werklandschap’ waarin de landschappelijke inpassing van nieuwe werkgebouwen en het creëren van een meerwaarde voor natuur en recreatie centraal staat. Aan B4o is gevraagd een eerste visie te vervaardigen van een dergelijke gebiedsontwikkeling. Het plangebied ligt op de overgang van de stroomrug naar de kom. Voor een herstructurering van het plangebied naar een werklandschap heeft het potentie om door middel van zichtassen een directe zichtrelatie te laten ontstaan tussen de verschillende landschapszones. Voorlopige conclusies die voortkomen uit een voorgestelde gebiedsontwikkeling in de vorm van een nieuw werklandschap kunnen leiden tot nieuwe randvoorwaarden en eisen ten aanzien van de inrichting van het gebied (aantallen, omvang en beeld/kwaliteit van nieuwe bebouwing). Hiermee kan een basis worden gelegd voor een verdere studie en een duurzame inrichtingsvisie.

028_werklandschap_cothen_010 028_werklandschap_cothen_008