Nieuwbouw Ruimte voor Ruimte Doornspijk gestart

In Doornspijk is de bouw gestart van een nieuw Ruimte voor Ruimte project. Het perceel heeft door een functieverandering van het voormalig boerenerf een nieuwe woonbestemming gekregen. De nieuwbouw kenmerkt zich door een duidelijk oriëntatie van de volumes passend binnen de historische opzet van het erf binnen het oude kampenlandschap.

B4o heeft vanaf de start het project begeleid en heeft daarbij het landschapsplan ontworpen. Door een nieuwe groenstructuur wordt een groene kader gevormd waarbinnen de bebouwing zich bevindt. Het perceel valt hierbij onder de regeling functieverandering buitengebied, waarbij na sloop van de in onbruik geraakte stallen nieuwe woningen op het bestaande erf gerealiseerd worden. Als voorwaarde voor de functieverandering in het buitengebied wordt de agrarische bestemming van het erf omgezet naar een woonbestemming, waarbij het bouwperceel wordt verkleind en de milieuvergunning vervalt. In overeenstemming met de gemeente Elburg is de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en is de bestemmingsplanprocedure vlot doorlopen.

Op het perceel komt een erfensemble met tweemaal een twee-onder-een-kapwoning ontworpen door BLAUW Architecten. De verschijningsvorm van de twee-onder-een-kapper refereert naar het archetype van een schuur. Het volume is relatief laag en langgerekt en heeft een flauwe kap. De woningen worden geschakeld door de doorlopende kap. In het ontwerp voor de woning zijn er op de begane grond de belangrijkste leefruimten gesitueerd aan de landschapszijde, de ontsluiting, een werkkamer en de keuken liggen aan de erfzijde. De verdieping biedt ruimte aan de bad- en slaapkamers. Door de garage in het volume te leggen ontstaan tal van mogelijkheden om in de toekomst uit te breiden. Zo kan de woning eenvoudig worden getransformeerd naar een drempelloze seniorenwoning. Door de kopgevel overhoeks open te werken wordt het volume verbijzonderd en ontstaat een duidelijke relatie met het landschap. Daarnaast is er op het perceel een herbouw van de woonboerderij ontworpen door Sla + van Asselt architecten. Door een nieuwe groenstructuur wordt een groene kader gevormd waarbinnen de bebouwing zich bevindt. De eerste twee-onder-een-kapwoning is in een korte tijd verkocht door Makelaardij de Boer bv. De nieuwe bewoners gaan zich naar verwachting in het voorjaar van 2014 definitief vestigen.

Meer informatie en beelden zijn ook te vinden op de B4o projectpagina.

Hieronder enkele beelden van de start van de nieuwbouw en een sfeerimpressie van het toekomstig eindbeeld.

news_050_beeld07 news_050_beeld08 news_050_beeld04 news_050_beeld05 news_050_beeld06