Artikelen door B4o

Koning Willem Alexander opent Wildlands

Op vrijdag 18 maart is in Emmen het nieuwe Wildlands Adventure Zoo geopend door Koning Willem-Alexander Tachtig jaar lang zat de dierentuin in het centrum, maar daar groeide de dierentuin uit zijn jasje. Op de nieuwe locatie heeft het park de ruimte waarbinnen bijzondere belevingswerelden ontstaan. Verspreid over een oppervlakte van 22 hectare herbergt Wildlands […]

Telegraaf reportage ‘Landgoed in de lift’

Veel aandacht voor landgoederen in een reportage van 5 pagina’s in De Telegraaf! Een mooi artikel over het exploitabel houden van landgoederen voor de toekomst met een bijdrage van B4o waarin o.a. wordt ingegaan op het verschil tussen de verschillende type landgoederen.Aan het woord komen ook de nieuwe eigenaren van het bijzondere landgoed de Klinze […]

B4o ontwerpt zonnepark Bakkeveen

B4o geselecteerd voor ontwerp landschappelijke inpassing zonnepark Bakkeveen! De landschappelijke inpassing betreft een terrein van ca. 8 hectare. De ontwikkeling sluit aan bij de ambities van de Provincie Friesland om 500 MW geïnstalleerd vermogen zonnestroom in 2020 te realiseren. Naast de focus op geschikte daken, zijn ook grootschalige zonneparken noodzakelijk. In de toekomst meer informatie […]

Vordering nieuwbouw Klop Watersport

B4o heeft een inpassingsstudie gedaan naar een nieuw te bouwen loods voor Klop Watersport te Hardinxveld-Giessendam. Vanuit het Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en een beknopte ruimtelijke analyse zijn een aantal ambities benoemd voor de inpassing. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarin de loods iets naar de dijk terug is geschoven. Hiermee ontstaat een compact erf aan […]

Functiewijziging Darthuizer Kwekerij

Op een schitterende plek in de Utrechtse Heuvelrug werkt B4o aan de planvorming van een grootschalige functiewijziging van Darthuizer Kwekerij en Interplan Roses. In een omvangrijke gebiedsontwikkeling van 24 hectare wordt er gewerkt aan het optimaliseren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

B4o @ volleybaltoernooi Stadion Galgewaard

Het grasvolleybaltoernooi georganiseerd door Bossaball was een groot succes. B4o was in het FC Utrecht stadion aanwezig met een enthousiast gelegenheidsteam en wist daarmee een zeer sportieve prestatie neer te zetten.

Parkanalyse historische buitenplaats in Zeist

Een nieuwe woon-zorg functie voor een historische buitenplaats in Zeist. Voor het landgoed van allure van circa 3,7 hectare groot is aan de combinatie B4o & Studio Groenburg gevraagd een onderzoek te doen naar de landschappelijke en ruimtelijke invloed van deze nieuwe functie op de buitenplaats zelf.  Het doel van de (historische) parkanalyse is het […]

Studie naar wonen in duinlandschap Castricum

Voor een bedrijfslocatie in Castricum is B4o in combinatie met Studio Groenburg geselecteerd voor het maken van een herontwikkelingsopgave voor een nieuwe gebiedsontwikkeling die moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke en functionele kwaliteit in de duinrand. De studie geeft inzicht in mogelijke herontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie. Belangrijk uitgangspunt vormt het creëren van een […]