Cultuurhistorisch onderzoek landgoed Kruisheide

Landgoed ‘Kruisheide’ heeft een rijke historie, is prachtig en zorgvuldig onderhouden en gelegen in een van de fraaiste woonomgevingen binnen in ’t Gooi. Het landhuis is een gaaf bewaard voorbeeld van de Neoclassicistische bouwstijl en wegens zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde aangewezen als Rijksmonument.

B4o heeft voor dit monumentale landgoed een cultuurhistorische parkanalyse opgesteld met als doel het in kaart brengen van de huidige situatie en een kwalificatie van bestaande groenwaarden te geven. Daarnaast is het doel de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis in beeld te brengen en hiervoor de belangrijkste uitgangspunten voor samen te vatten. Tot slot dient de parkanalyse richtlijnen te geven voor een cultuurhistorische en landschappelijk verantwoorde inpassing van nieuwe bouwlocaties die de iniatiefnemer en de overheid kunnen gebruiken bij de toetsing van veranderingen en beoordeling van verdere uitwerkingsplannen.

 

T.z.t. meer informatie over dit project, zie ook de B4o themapagina ‘Landgoederen‘.