Aan de slag met 2 nieuwe landgoed haalbaarheidsstudies in Zeeland en Utrecht

In opdracht van verschillende particuliere initiatiefnemers is B4o geselecteerd voor het vervaardigen van een haalbaarheidstudie voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed in de provincie Zeeland en een nieuw landgoed in de provincie Utrecht.

Het gaat om locaties van respectievelijk 6 en 22 hectare waarbij agrarische grond omgevormd dient te worden naar een nieuw landgoed met ruimte voor recreatie, natuur en nieuwe woongebouwen. Voor de locatie in de provincie Zeeland wordt naast de haalbaarheidsstudie tevens een eerste ontwerpvisie vervaardigd voor de nieuwe inrichting na herstructurering.

news_022_beeld02