B4o ontwerpt bijzonder initiatief in het landelijk gebied; Linge’s Zorglandgoed

In Rumpt in de gemeente Geldermalsen is B4o actief betrokken bij de planontwikkeling voor een bijzonder initiatief in het buitengebied, de realisatie van een kleinschalig zorglandgoed voor 30 zorgvragers.

Het gaat hierbij om een innovatief project door de combinatie van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen met daarbij de mogelijkheid voor dagbesteding voor mensen met een beperking op het landgoed. Daarnaast zullen er mogelijkheden zijn voor omwonenden om deel te nemen aan activiteiten. Verder zullen er combinaties van therapieën zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Innovatief vormt ook de combinatie van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen op een landgoed waar de natuur onderdeel blijft van het dagelijks leven en waarmee aangesloten wordt bij de belevingswereld van de doelgroep. Tezamen met het duurzaam en innovatief bouwen voor de ouderenzorg maakt dit het project tot een bijzonder particulier initiatief.

In opdracht van stichting Linge’s Zorglandgoed is B4o vanaf de start van dit project betrokken bij de planvorming voor de locatie van ruim 17,5 hectare. Op dit moment is de planvorming in ontwikkeling en is het eerste landschapsplan met ontwerp vervaardigd wat in de komende tijd in samenwerking met de gemeente en overige belanghebbende instanties verder uitgewerkt en geoptimaliseerd wordt.

063_lingezorglandgoed_08