Aan de slag met nieuw landgoed in Lelystad

In opdracht van particuliere initiatiefnemers is B4o geselecteerd voor het uitwerken van een nieuw landgoed in Lelystad. Na de eerste haalbaarheidsstudie wordt er nu gewerkt aan een ontwerpvisie voor landschappelijke inpassing en is er tevens een architect geselecteerd voor het vormgeven van de landgoed bebouwing. 

Voor B4o vormt dit, na eerder gewerkt te hebben aan een tweetal nieuwe landgoederen in gemeente Dronten, het derde landgoed in provincie Flevoland waar aan gewerkt wordt. Voor de vooruitstrevende gemeente Lelystad zou deze ontwikkeling het eerste planologische nieuwe landgoed binnen de gemeentegrenzen vormen. Meer informatie over deze project volgt t.z.t.

news_047_beeld02