Succesvolle transformatie tot nieuw buurtschap in Elspeet

In de overgangszone van heideveld naar bos in het buitengebied van Elspeet is een succesvol project ontwikkeld en in aanbouw. De transformatie omvat de sloop van stallen van het voormalige agrarische bedrijf en de bouw van in totaal 8 nieuwbouw woningen.

Het landschapsplan is een ontwerp van B4o. De bebouwing is uitgewerkt door Aannemingsbedrijf Timmer & Schuur, tevens de bouwaannemer van het project. Alle kavels zijn in een korte tijd verkocht door Drieklomp Makelaars en Rentmeesters. De eerste bewoners gaan zich in het voorjaar van 2013 definitief vestigen.

Het perceel valt onder de regeling voor functieverandering in het buitengebied. De provincie Gelderland wil bij elke nieuwe ontwikkelingsfase van een erf inzetten op verbetering van de natuurlijke-, landschappelijke- en welstandskwaliteit van het erf als ensemble van bebouwing en beplanting in het landschap. Door binnen het project de woningen rondom een collectief erf te situeren met één erfontsluiting, met behoud van bestaande houtwal en eenvoud in materiaalgebruik en hagen als erfafscheiding van de privétuinen wordt hierop ingespeeld.

Hieronder enkele beelden van het project en de bouw in uitvoering.

news_048_beeld02

news_048_beeld03

news_048_beeld08news_048_beeld09news_048_beeld10

news_048_beeld06

news_048_beeld05

news_048_beeld07