B4o op praktijkdag verdienmogelijkheden en financieringsconstructies natuur en plattelandsontwikkeling

Donderdag 10 mei 2012 vond plaats in ‘De Lantaern’ in Nieuwegein te Utrecht de Praktijkdag verdienmogelijkheden en financieringsconstructies natuur en plattelandsontwikkeling plaats. Dit landelijk seminar was met zo’n 100 bezoekers druk bezocht en leidde tot enthousiaste reacties. B4o was hierbij als deelnemend bedrijf aanwezig met een stand op de doorlopende markt. 

Plattelandsontwikkeling is in Nederland in een nieuwe fase terechtgekomen. De opgaven zijn onverminderd groot, tegelijkertijd heeft de overheid veel minder te besteden. Dat vraagt om een andere manier van denken, burgers en ondernemers uitnodigen om mee te doen, (nieuwe) verdienmodellen en financieringsconstructies. En wat betekent dit dan voor mijn organisatie? Deze praktijkdag heeft antwoorden uit de praktijk gegeven. Het gaat vooral om een nieuwe manier van denken waarbij de kansen zich voordoen op het kruispunt van sectoren. De inleiders kwamen zowel uit gemeentelijke en provinciale wereld, maar ook van DLG, Innovatienetwerk, ASN en Nationaal Groenfonds. In parallelle deelworkshops gaven de projectleiders van de gebiedsontwikkelingen of financieringsconstructies een toelichting op hun casus en vervolgens was er uiteraard discussie. Hoe hebben ze de ontwikkeling/constructie mogelijk gemaakt, hoe was de feitelijke aanpak, wat waren daarbij de faal- en succesfactoren en wat zijn de ‘lessons learned’? Per workshop werden meestal 2 casussen behandeld. Ook bestond de mogelijkheid om je te verdiepen in de organisatorische aspecten: welke eisen stelt een dergelijke manier van denken en organiseren aan mijn organisatie?

Verder was er een markt met bedrijven en instanties die actief zijn op het vlak van gebiedsontwikkeling, verdienmodellen en financieringsconstructies. Op deze doorlopende markt gaf B4o meer informatie ten aanzien van functiewijzigingen in het landelijk gebied. Hierbij werd informatie gegeven over de mogelijkheden van nieuwe vormen van recreatieve ontwikkelingen, nieuwe landgoederen, ruimte voor ruimte en andere vormen van rood voor groen constructies.

news_036_beeld02