Nieuw zonnepark maakt ziekenhuis in één klap groen

Een nieuw zonnepark in Den Helder gaat vanaf medio 2019 de hele Noordwest Ziekenhuisgroep van groene stroom voorzien. Het ontwerp is afkomstig van B4o en Studio Groenburg. Het initiatief is opgestart door medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep, waarbij ShareNRG namens de initiatiefnemers het ontwikkelproces verzorgt.

Het zonnepark wordt circa 10 voetbalvelden groot en produceert per jaar 6,4 Gigawattuur. Milieuwethouder Odd Wagner is ontzettend blij met het initiatief. ,,Het draagt in belangrijke mate bij aan onze doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.’’ De plek van het toekomstige zonnepark was door de gemeente al in 2015 aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepark. Met zonnepark De Dogger zou 25 procent van de gemeentelijke doelstelling voor zonneparken worden vervuld

Medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen aandeelhouder worden van het zonnepark. ,,Het rendement is tien procent’’, zegt Ruud Kos van shareNRG. Hij legt uit dat er twee redenen zijn waarom het project uniek is. Ten eerste vanwege het formaat en de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt: voldoende voor 2200 huishoudens. ,,En omdat er een gegarandeerde afnemer is.

Voor het ontwerp van B4o & Studio Groenburg is zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene en open karakter van het terrein. Zo wordt de installatie niet hoger dan 1,5 meter waardoor zichtlijnen over het terrein behouden blijven. De bosschages rond het terrein worden in stand gehouden en aan de kant van het sportpark wordt een groene haag van 1,5 meter tegen het hekwerk geplaatst om het aanzicht op de installatie te verminderen. Schapen kunnen worden ingezet voor een natuurlijk begrazingsbeheer van het terrein.

Bekijk hier de projectpagina of bezoek de B4o themapagina ‘‘energie landschappen‘ voor meer informatie