Nieuwe grootschalige herontwikkelingsopdracht voor B4o

B4o is door Driessen Vreeland BV geselecteerd voor het maken van de visie en het landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp voor Vreeland Oost. De herstructurering van het plangebied maakt onderdeel uit van een grootschalige herontwikkeling van het bedrijventerrein Driessen Vreeland en omvat verschillende deelprojecten op een unieke locatie gelegen aan de rivier de Vecht.

A) Een terrein waarvan een groot deel in de winter in gebruik is als ijsbaan, verder is er een bunker en klein gebouwtje van de ijsbaanvereniging te vinden. Binnen het plangebied dient een nieuwe kleinschalige haven met 60 ligplaatsen gerealiseerd te worden, waarbij de ruimte voor de ijsbaan in de winter blijft behouden. Als belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van het gebied dient de bunker binnen de herontwikkeling van het plangebied weer zichtbaar te worden in het landschap.
B) Een terrein waarbinnen verschillende cultuurhistorische elementen terug te vinden, zoals een kazemat, een groepsschuilplaats en een bunker, onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze objecten zijn door begroeiing en inzakking nauwelijks meer zichtbaar in het landschap. Op het terrein is verder ook een oude ingestorte boerderij terug te vinden. De cultuurhistorische onderdelen dienen weer zichtbaar in het landschap komen te liggen. Verder dient er binnen dit gebied ruimte te zijn voor natuurontwikkeling en de herbouw van een nieuwe woonboerderij op de locatie waar vroeger reeds een boerderij heeft gestaan.
C) De bedrijfslocatie van Driessen Vreeland BV. De gemeente Stichtse Vecht heeft begin 2010 overeenstemming bereikt met Driessen Vreeland BV over de uitgangspunten voor verhuizing van het bedrijf en het omvormen van het terrein tot een woonlocatie. Het programma bestaat uit het realiseren van een zone waarbinnen vrije woonkavels uitgegeven dienen te worden. Het totale gebied bestaat uit circa 45.000 m2 waarvan circa 30.000 m2 uitgegeven dient te worden aan maximaal 60 woonkavels.
D)  De oude locatie van kasteel Vredeland en is door B4o meegenomen in de visie op Vreeland Oost. Het betreft een plek die een grote rol heeft gespeeld in geschiedenis van Vreeland en het verdiend om opnieuw beleefbaar te worden.

Meer informatie is te vinden op de B4o projectenpagina.

news_023_beeld01