B4o wint 1e prijs groene ideeën wedstrijd

Met de inzending “De groene longen van Utrecht” heeft B4o de groene ideeën prijsvraag gewonnen welke georganiseerd is door Bibliotheek Utrecht / Europe Direct en Milieucentrum Utrecht. De prijsvraag stond open voor originele ideeën om van Utrecht een nog groenere en meer biodiverse stad te maken. De jury, bestaande uit een groep van van experts op het gebied van milieu, natuur en stedelijk groen, heeft de inzendingen beoordeeld op creativiteit en innovativiteit, duurzaamheid en praktische uitvoerbaarheid. De jury was hierbij unaniem in haar oordeel om B4o als winnaar te kiezen.

Het prijswinnende idee omvat een uitvoerbaar uitgewerkt stappenplan om een nieuw recreatief netwerk te creëren tussen bestaande en nieuwe daktuinen in Utrecht. Deze worden gekoppeld aan een nieuw op te zetten online portal, ‘de Groene Longen van Utrecht’. Een vijftal grotere instanties in de stad gaan voortrekkers worden en zorgen voor een openbaar toegankelijk dakpark op hun instelling. Het netwerk van groene daken gekoppeld aan het ‘Groene Longen Logo’ breidt zich gestaag verder uit. Utrecht wordt op termijn koploper als het gaat om de compensatie van CO2 uitstoot.

Op zaterdag 16 oktober vond de gevarieerde biodiversiteitdag plaats. Henk van Vugt van milieucentrum Utrecht heeft hier de 1e prijs een nieuwe stadfiets overhandigd aan Floris Bouwman. Aansluitend was er een markt voor streekproducten en gaf Middas Dekker in een lezing zijn eigen boeiende visie op biodiversiteit.

news_018_beeld03 news_018_beeld004