B4o presentatie op seminar ‘Ondernemen nu, en later?’

Voor circa 1500 agrarisch relaties die klant zijn bij de Rabobank in het Groene Hart organiseert het Food & Agri Team Groene Hart Oost een landelijke dag met het seminar ‘Ondernemen nu, en later?’ in de Milandhof in Zegveld.

B4o zal op 12  oktober samen met De Koning Witzier makelaars een presentatie geven. Deze presentatie richt zich op de mogelijkheden van verbreding binnen het agrarisch bedrijf en de daaraan gekoppelde financiële consequenties voor de waarde van het agrarisch vastgoed. B4o gaat met inspirerende voorbeelden in op de mogelijkheden van agrarische verbreding en onderwerpen als toevoegen van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, bestemmingsplanprocedures, de nieuwe wRO en de WABO.

news_019_beeld02