Gastcollege B4o op HAS den Bosch

B4o geeft een gastcollege over ‘Nieuwe landgoed ontwikkeling in de praktijk’aan de HAS in Den Bosch. HAS Den Bosch is het opleidings- en expertise-centrum in Zuid-Nederland voor de sectoren voeding, land en tuinbouw, ruimte en groen, natuur en milieu en agribusiness.

Het college over het ontwerp ‘Nieuwe landgoederen’  zal op 25-09-2015 aan studenten van de opleiding Tuin- en Landschapsmanagement / worden gegeven. Een actueel onderwerp waar B4o met veel projecten bij betrokken is. Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van het landgoed beleid in Nederland en lopende nieuwe landgoed projecten krijgen studenten inzage in de praktijk van lopende landgoed procedures en ontwikkelingsplannen.
news_019_beeld03