Publicatie van onderzoek historische tuin- en parken

Landschapsbeheer Nederland heeft in 2006 het handboek ‘Cultuurhistorisch Beheer’ uitgegeven. Dit handboek gaat over cultuurhistorisch landschaps- beheer: het beheer van landschappen en landschapselementen op een wijze die ze in stand houdt en die recht doet aan hun historische waarde. Veel landschapselementen danken hun bijzondere belang aan een historische beheervorm. B4o heeft in opdracht van Landschapsbeheer Nederland onderzoek gedaan naar een nieuw beheermodel die in 2009 is toegevoegd; ‘de Historische Tuin’.
De conclusies van het onderzoek zijn samengevat in het nieuwe beheermodel waarin niet alleen wordt in gegaan op de ontstaansgeschiedenis, aantasting en bedreigingen, maar ook op beheeropties. De beheeropties zijn onderverdeeld in een drietal mogelijkheden: 1. Behoud / consolidatie, 2. restauratie en reconstructie en 3. ontwikkeling: kansen en mogelijkheden. De informatie is gebruikt voor een nieuwe uitgave van het handboek en is bedoeld voor iedereen die actief betrokken is bij het natuur- en landschapsbeheer, en die geïnformeerd en geïnspireerd wil worden omtrent de mogelijkheden van het cultuurhistorisch beheer.

Het nieuwe beheermodel te bestellen via Landschapsbeheer Nederland

news_015_beeld05  news_015_beeld04
news_015_beeld02