B4o werkt aan gebiedsontwikkeling Langeraar, gemeente Nieuwkoop

Op 7 februari 2012 heeft het college van de gemeente Nieuwkoop ervoor gekozen om de locatie Langeraar Oost te ontwikkelen en het project voorrang te geven boven sleutelproject Langeraar Noordwest. Het woningprogramma van Langeraar Oost sluit op dit moment beter aan bij de huidige woningmarkt. Daarnaast bieden de plannen voor een landgoed direct grenzend aan deze nieuwe wijk kansen en biedt dit mogelijkheden voor de toekomst van Langeraar. B4o heeft een gebiedsontwikkelingsvisie gemaakt voor het nieuwe landgoed en de aansluiting op de nieuwe dorpsuitbreiding en werkt momenteel in nauw overleg met de betrokken instanties aan de verdere uitwerking.

In het plangebied zijn ongeveer 120 kavels opgenomen in uiteenlopende prijsklassen. De gemeente streeft ernaar in 2015 te starten met de bouw. Bij de ontwikkeling van de locatie Langeraar wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de individuele consument en actuele maatschappelijke veranderingen. Bijvoorbeeld door in te spelen op de veranderende behoeften en leefpatronen van de nieuwe- en bestaande bewoners. De verbinding met de bestaande kern en de omgeving van de locatie spelen een rol bij de ontwikkeling. Mogelijkheden voor het bouwen van een woning op een kavel via de constructie: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Particulier Opdrachtgeverschap worden onderzocht.

In de media zijn reeds eerste berichten verschenen over de planontwikkeling;
▪ 15-06-2012 artikel AD, Altiorterrein proeftuin voor creatief bouwen (pdf)
▪ 26-06-2012 artikel Alphen Dichtbij, Inwoners geven invulling aan Langeraar Oost

news_038_beeld03_alphendichtbij

news_038_beeld02