Mijlpaal voor bouw stedenbouwkundig project in Luttelgeest

Het flexibel nieuwbouwplan in Luttelgeest vordert gestaag. Op het asielzoekerscentrum (azc) in Luttelgeest vindt een complete herstructurering plaats waarbij er duurzame woningen, dienstengebouwen en een school gebouwd worden. Zowel landschappelijk, stedenbouwkundig als in architectuur is het park ontworpen op een toekomstige functieverandering naar een nieuwe recreatiebestemming. Met het officieel aanbrengen van een plaquette op één van de in totaal 141 woningen zijn door het COA, de gemeente en bouwpartners deze vorderingen gemarkeerd.

Het stedenbouwkundig en landschapsplan is door bureau B4o ontworpen. De gebouwen in Luttelgeest zijn ontworpen door DP6 architectuurstudio. Flexibiliteit en duurzaamheid vormden de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. Daarbij vormde de cultuurhistorie van de locatie binnen de Noordoostpolder een belangrijk inspiratiekader voor het plan. Vanuit cultuurhistorisch perspectief vormt de noordelijke zone het gebied met de eerste pioniersbebouwing bestemd voor de eerste bewoners van de polder. In het plan wordt deze pionierszone opnieuw beleefbaar in de verkaveling en aansluitende structuur van de twee-onder-een-kapwoningen. De zuidkant van het plan vormt hiermee een duidelijk contrast en bestaat uit vrije organische vormen met woningen rondom een tweetal wooneilanden. De ruimte met verlaagde zones rondom de wooneilanden met natuurontwikkeling middels bloemrijk grasland is vrijgehouden voor een toekomstige invulling van recreatiewoningen aan het water. Hiermee wordt bij de aanleg reeds rekening gehouden met de aanlegdiepte van kabels en leidingen. Veel bestaande bomen op de locatie blijven behouden. De centrale clustergebouwen liggen rond een dorpsplein. Omsloten door bomen vormt het een uitvergroot erfensemble in de polder. Alle nieuwe gebouwen op het centrum zijn ontworpen met een kapvorm, om aan te sluiten bij de gebouwen in de Noordoostpolder. De constructie van de woningen biedt daarbij flexibiliteit om op termijn eenvoudig te worden omgebouwd tot ruimere recreatiewoningen. B4o heeft in de verdere uitwerking van het project door de aannemende partij een adviseursrol.

Zie ook het bericht in de krant de Stentor en het nieuwsbericht op Architectuur.org

 

Meer informatie en beelden zijn te vinden op de B4o projecten pagina.

Eerdere B4o updates over dit herontwikkelingsproject:
2011 – Friese bouwbedrijven halen megaorder binnen voor uitvoering stedenbouwkundig plannen
2010 – Herontwikkeling asielzoekerscentra Dronten en Luttelgeest

Enkele foto’s van de het feestelijke moment en de bouw in Luttelgeest in uitvoering.

news_033_beeld016
news_033_beeld017
news_033_beeld013 news_033_beeld014news_033_beeld05