Stedenbouwkundig project B4o in Dronten in uitvoering

De COAlitie een samenwerkingsverband van verschillende aannemers is gestart met de bouw van het stedenbouwkundig plan in Dronten (134 woningen). In opdracht van het Ministerie van Justitie/coa heeft B4o voor de locatie Dronten het beeldkwaliteitsplan voor zowel de architectuur als voor de terreininrichting gemaakt.
Daarop aansluitend is voor beide locaties door B4o het stedenbouwkundig en landschapsplan vervaardigd waarbij rekening is gehouden met een toekomstige functiewijziging naar recreatie. De woningen zijn ontworpen door Origins Architecten. Ook daarbij is rekening is gehouden dat de bebouwing met minimale ingrepen omgebouwd kan worden naar een nieuwe functie. B4o heeft in de verdere uitwerking van het project door de aannemende partij een adviseursrol.

Meer informatie en beelden zijn te vinden op de B4o projecten pagina.

Eerdere B4o updates over dit herontwikkelingsproject:
2011 – Friese bouwbedrijven halen megaorder binnen voor uitvoering stedenbouwkundig plannen
2010 – Herontwikkeling asielzoekerscentra Dronten en Luttelgeest

Enkele foto’s van de bouw in Dronten in uitvoering.

news_033_beeld012news_033_beeld011