B4o wenst u een inspiratievol 2016!

B4o wenst u een inspiratievol 2016!

Lees meer

B4o wenst u een duurzaam 2015!

B4o wenst u een duurzaam 2015!

Lees meer

B4o @ volleybaltoernooi Stadion Galgewaard

Het grasvolleybaltoernooi georganiseerd door Bossaball was een groot succes. B4o was in het FC Utrecht stadion aanwezig met een enthousiast gelegenheidsteam en wist daarmee een zeer sportieve prestatie neer te zetten. Lees meer

Parkanalyse historische buitenplaats in Zeist

Een nieuwe woon-zorg functie voor een historische buitenplaats in Zeist. Voor het landgoed van allure van circa 3,7 hectare groot is aan de combinatie B4o & Studio Groenburg gevraagd een onderzoek te doen naar de landschappelijke en ruimtelijke invloed van deze nieuwe functie op de buitenplaats zelf. 

Het doel van de (historische) parkanalyse is het in kaart brengen van de huidige situatie en een kwalificatie van bestaande groenwaarden te geven. Daarnaast is het doel de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis in beeld te brengen en hiervoor de belangrijkste uitgangspunten voor samen te vatten. Tot slot dient de parkanalyse richtlijnen te geven voor een landschappelijk verantwoorde uitbreiding die de iniatiefnemer en de overheid kunnen gebruiken bij de toetsing van veranderingen en beoordeling van verder plannen behorende bij de een nieuwe gebruiksfunctie van de buitenplaats. Meer informatie over dit project volgt t.z.t.

news_buitenplaats_zeist

Studie naar wonen in duinlandschap Castricum

Voor een bedrijfslocatie in Castricum is B4o in combinatie met Studio Groenburg geselecteerd voor het maken van een herontwikkelingsopgave voor een nieuwe gebiedsontwikkeling die moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke en functionele kwaliteit in de duinrand.

De studie geeft inzicht in mogelijke herontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie. Belangrijk uitgangspunt vormt het creëren van een ontwikkeling met een hoogwaardig karakter waar ter plaatse een unieke woonomgeving binnen een duinlandschap kan ontstaan. Meer informatie over dit project volgt t.z.t.

news_duinlandschap_wonen_castricum

Aan de slag met landgoedvisie Hoenderdaell

Landgoed Hoenderdaell vormt een bijzondere plek in de kop van Noord-Holland. Het landgoed heeft diverse kwaliteiten die de locatie uniek maakt binnen Nederland. Een plek waar je kunt wandelen, een groot eiland met natuur, bijzondere landhuizen die omgeven zijn door een uitgestrekt dierenpark. Een natuurlijke plek waar men onverwachte ontmoetingen kan ervaren tussen mens en dier.

Het landgoed staat niet stil en is vanaf de opening volop in ontwikkeling. Om de identiteit van het landgoed in beeld te brengen en daarmee een kader voor nieuwe ontwikkelingen te geven, heeft Landgoed Hoenderdaell aan B4o en Studio Groenburg de opdracht gegeven om een landschapsvisie te vervaardigen. Hierin een verkenning en analyse van ruimtelijke relevante aspecten van de locatie en landschappelijke uitgangspunten voor de toekomst. Voorgestelde ontwikkelingen binnen het masterplan kunnen worden aangegrepen om bestaande kwaliteiten van het terrein te versterken. De landschapsvisie dient verder als basis voor een uitwerking van deelgebieden in de toekomst. De voorstellen en suggesties binnen deze visie worden gebruikt voor een landschappelijke uitwerking op zowel groot- als kleinschalig niveau.

Meer informatie is te vinden op de B4o projectpagina.

news_landgoed_hoenderdaell_2