B4o wenst u een bloeirijk 2017!

B4o wenst u een bloeirijk 2017!

Lees meer

Koning Willem Alexander opent Wildlands

Op vrijdag 18 maart is in Emmen het nieuwe Wildlands Adventure Zoo geopend door Koning Willem-Alexander

Tachtig jaar lang zat de dierentuin in het centrum, maar daar groeide de dierentuin uit zijn jasje. Op de nieuwe locatie heeft het park de ruimte waarbinnen bijzondere belevingswerelden ontstaan. Verspreid over een oppervlakte van 22 hectare herbergt Wildlands Adventure Zoo drie totaal verschillende werelden. Het ijzige poolgebied van Nortica, de droge savanne van Serenga en het kalme oerwoud van Jungola.

B4o heeft in opdracht van de dierentuin en in overleg met de gemeente Emmen en andere betrokken partijen, een ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing van het park binnen de omgeving. De rand van ca. 2,5 km lang is beeldbepalend voor de omgeving en speelt een belangrijke rol voor de inpassing. In Wildlands ontstaat er een eigen wereld die draait om het creëren van onvergetelijke ontmoetingen met dieren, natuur en cultuur. Bezoekers worden ondergedompeld in een andere wereld waarin alle details op elkaar zijn afgestemd. De dieren in hun oorspronkelijke leefgebieden en klimaten spelen een onmiskenbare hoofdrol. Om de illusie van de verschillende ‘belevingswerelden’ binnen het park niet te verstoren, is de buitenwereld vanuit het park niet zichtbaar. Andersom is het belangrijk dat van buiten het park de binnenwereld niet zichtbaar is. Binnen het plan van B4o is daarom het park vanaf de openbare weg zo min mogelijk in beeld en passen de contouren binnen het omliggende Drentse landschap. De buitenkant gaat een relatie aangaat met de omgeving door het toepassen van houtsingels en natuurlijke grondwallen met streekeigen beplanting. Hiervoor is er samengewerkt met Loohorst Landscaping. Het ontwerp van de belevingswerelden binnen het park is afkomstig van Wildlands zelf. De drie verschillende klimaatwerelden zijn omringd met grondwallen, rotsen, muren en gebouwen.  Omliggende gronden blijven open en krijgen koolzaadvelden. Het koolzaad zal gebruikt worden als biobrandstof voor o.a. de nieuwe safaritrucks in het dierenpark.

Bezoek de B4o themapagina ‘dierenparken‘ voor meer informatie

Lees meer

Telegraaf reportage ‘Landgoed in de lift’

Veel aandacht voor landgoederen in een reportage van 5 pagina’s in De Telegraaf!

Een mooi artikel over het exploitabel houden van landgoederen voor de toekomst met een bijdrage van B4o waarin o.a. wordt ingegaan op het verschil tussen de verschillende type landgoederen.Aan het woord komen ook de nieuwe eigenaren van het bijzondere landgoed de Klinze in Friesland. In samenwerking met deze enthousiaste ondernemers werkt B4o momenteel aan de planvorming om nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig in te passen binnen deze fraaie historische buitenplaats van 8 hectare gebouwd in 1680. In de toekomst meer informatie en beelden over de ontwikkelingen bij Landgoed De Klinze.

Klik hier om een pdf van de reportage artikel te openen.  Voor meer informatie bezoek de B4o themapagina ‘Landgoederen‘.

Lees meer

B4o ontwerpt zonnepark Bakkeveen

B4o geselecteerd voor ontwerp landschappelijke inpassing zonnepark Bakkeveen!

De landschappelijke inpassing betreft een terrein van ca. 8 hectare. De ontwikkeling sluit aan bij de ambities van de Provincie Friesland om 500 MW geïnstalleerd vermogen zonnestroom in 2020 te realiseren. Naast de focus op geschikte daken, zijn ook grootschalige zonneparken noodzakelijk. In de toekomst meer informatie en beelden over deze ontwikkeling.

Voor meer informatie bezoek de B4o themapagina ‘Zonneparken‘.

Lees meer

Vordering nieuwbouw Klop Watersport

B4o heeft een inpassingsstudie gedaan naar een nieuw te bouwen loods voor Klop Watersport te Hardinxveld-Giessendam. Vanuit het Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en een beknopte ruimtelijke analyse zijn een aantal ambities benoemd voor de inpassing. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarin de loods iets naar de dijk terug is geschoven. Hiermee ontstaat een compact erf aan de dijk en wordt er afstand genomen van de Tiendweg, die zo zijn continuïteit behoud. Een groene omlijsting van het gehele erf verzacht de overgang naar het landschap.

De bouw van de loods is inmiddels in volle gang.

Meer informatie op de B4o themapagina ‘Erftransformaties

Lees meer

Functiewijziging Darthuizer Kwekerij

Op een schitterende plek in de Utrechtse Heuvelrug werkt B4o aan de planvorming van een grootschalige functiewijziging van Darthuizer Kwekerij en Interplan Roses. In een omvangrijke gebiedsontwikkeling van 24 hectare wordt er gewerkt aan het optimaliseren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Lees meer