Visie Landgoed de Bunte

Ontwikkelingsvisie voor landgoed de Bunte gepresenteerd!

Lees meer

Zorg- en natuurlandschap Zeist

Landschapsvisie voor nieuw zorg- en natuurlandschap in Zeist gepresenteerd!

Lees meer

Nieuw zonnepark maakt ziekenhuis in één klap groen

Een nieuw zonnepark in Den Helder gaat vanaf medio 2019 de hele Noordwest Ziekenhuisgroep van groene stroom voorzien. Het ontwerp is afkomstig van B4o en Studio Groenburg. Het initiatief is opgestart door medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep, waarbij ShareNRG namens de initiatiefnemers het ontwikkelproces verzorgt.

Het zonnepark wordt circa 10 voetbalvelden groot en produceert per jaar 6,4 Gigawattuur. Milieuwethouder Odd Wagner is ontzettend blij met het initiatief. ,,Het draagt in belangrijke mate bij aan onze doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.’’ De plek van het toekomstige zonnepark was door de gemeente al in 2015 aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepark. Met zonnepark De Dogger zou 25 procent van de gemeentelijke doelstelling voor zonneparken worden vervuld

Medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen aandeelhouder worden van het zonnepark. ,,Het rendement is tien procent’’, zegt Ruud Kos van shareNRG. Hij legt uit dat er twee redenen zijn waarom het project uniek is. Ten eerste vanwege het formaat en de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt: voldoende voor 2200 huishoudens. ,,En omdat er een gegarandeerde afnemer is.

Voor het ontwerp van B4o & Studio Groenburg is zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene en open karakter van het terrein. Zo wordt de installatie niet hoger dan 1,5 meter waardoor zichtlijnen over het terrein behouden blijven. De bosschages rond het terrein worden in stand gehouden en aan de kant van het sportpark wordt een groene haag van 1,5 meter tegen het hekwerk geplaatst om het aanzicht op de installatie te verminderen. Schapen kunnen worden ingezet voor een natuurlijk begrazingsbeheer van het terrein.

Bekijk hier de projectpagina of bezoek de B4o themapagina ‘‘energie landschappen‘ voor meer informatie

Nieuwe website B4o

B4o.nl is vernieuwd en vanaf nu online!

Lees meer

Cultuurhistorisch onderzoek landgoed Kruisheide

Landgoed ‘Kruisheide’ heeft een rijke historie, is prachtig en zorgvuldig onderhouden en gelegen in een van de fraaiste woonomgevingen binnen in ’t Gooi. Het landhuis is een gaaf bewaard voorbeeld van de Neoclassicistische bouwstijl en wegens zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde aangewezen als Rijksmonument.

B4o heeft voor dit monumentale landgoed een cultuurhistorische parkanalyse opgesteld met als doel het in kaart brengen van de huidige situatie en een kwalificatie van bestaande groenwaarden te geven. Daarnaast is het doel de cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis in beeld te brengen en hiervoor de belangrijkste uitgangspunten voor samen te vatten. Tot slot dient de parkanalyse richtlijnen te geven voor een cultuurhistorische en landschappelijk verantwoorde inpassing van nieuwe bouwlocaties die de iniatiefnemer en de overheid kunnen gebruiken bij de toetsing van veranderingen en beoordeling van verdere uitwerkingsplannen.

 

T.z.t. meer informatie over dit project, zie ook de B4o themapagina ‘Landgoederen‘.

Lees meer

Grote ambitie voor Strand Horst

B4o en Studio Linde hebben in samenwerking met de gemeente Ermelo en alle direct betrokken partijen van recreatiegebied Strand Horst (Leisurelands, Van den Brink Onroerend Goed, Veluws Ontwerp Buro, Bellini’s, Wok inn, Telstar B.V., Pitch en Putt, Paintball strand, McDonalds en Coöperatie Gastvrije Randmeren) een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst opgesteld. Na het afgeronde masterplan is nu […]