Telegraaf reportage ‘Landgoed in de lift’

Veel aandacht voor landgoederen in een reportage van 5 pagina’s in De Telegraaf!

Een mooi artikel over het exploitabel houden van landgoederen voor de toekomst met een bijdrage van B4o waarin o.a. wordt ingegaan op het verschil tussen de verschillende type landgoederen.Aan het woord komen ook de nieuwe eigenaren van het bijzondere landgoed de Klinze in Friesland. In samenwerking met deze enthousiaste ondernemers werkt B4o momenteel aan de planvorming om nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig in te passen binnen deze fraaie historische buitenplaats van 8 hectare gebouwd in 1680. In de toekomst meer informatie en beelden over de ontwikkelingen bij Landgoed De Klinze.

Klik hier om een pdf van de reportage artikel te openen.  Voor meer informatie bezoek de B4o themapagina ‘Landgoederen‘.

Lees meer

B4o ontwerpt zonnepark Bakkeveen

B4o geselecteerd voor ontwerp landschappelijke inpassing zonnepark Bakkeveen!

De landschappelijke inpassing betreft een terrein van ca. 8 hectare. De ontwikkeling sluit aan bij de ambities van de Provincie Friesland om 500 MW geïnstalleerd vermogen zonnestroom in 2020 te realiseren. Naast de focus op geschikte daken, zijn ook grootschalige zonneparken noodzakelijk. In de toekomst meer informatie en beelden over deze ontwikkeling.

Voor meer informatie bezoek de B4o themapagina ‘Zonneparken‘.

Lees meer

Vordering nieuwbouw Klop Watersport

B4o heeft een inpassingsstudie gedaan naar een nieuw te bouwen loods voor Klop Watersport te Hardinxveld-Giessendam. Vanuit het Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en een beknopte ruimtelijke analyse zijn een aantal ambities benoemd voor de inpassing. Dit heeft geresulteerd in een voorstel waarin de loods iets naar de dijk terug is geschoven. Hiermee ontstaat een compact erf aan de dijk en wordt er afstand genomen van de Tiendweg, die zo zijn continuïteit behoud. Een groene omlijsting van het gehele erf verzacht de overgang naar het landschap.

De bouw van de loods is inmiddels in volle gang.

Meer informatie op de B4o themapagina ‘Erftransformaties

Lees meer

Functiewijziging Darthuizer Kwekerij

Op een schitterende plek in de Utrechtse Heuvelrug werkt B4o aan de planvorming van een grootschalige functiewijziging van Darthuizer Kwekerij en Interplan Roses. In een omvangrijke gebiedsontwikkeling van 24 hectare wordt er gewerkt aan het optimaliseren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Lees meer

B4o wenst u een inspiratievol 2016!

B4o wenst u een inspiratievol 2016!

Lees meer

B4o wenst u een duurzaam 2015!

B4o wenst u een duurzaam 2015!

Lees meer