Feestelijke opening flexibel nieuwbouwplan Dronten

Op het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten vindt een complete herstructurering  plaats waarbij er in totaal 134 duurzame woningen gebouwd worden. Zowel landschappelijk, stedenbouwkundig als in architectuur is het park ontworpen op een toekomstige functieverandering naar een nieuwe recreatiebestemming. Met de officiële aanplant van een vredesboom centraal in het park zijn door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de gemeente en bouwpartners de oplevering gemarkeerd. 

Het stedenbouwkundig en landschapsplan is door bureau B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling in opdracht van het COA ontworpen. Het bureau heeft ook de gelijktijdig lopende grootschalige herontwikkeling van azc Luttelgeest ontworpen. De gebouwen in Dronten zijn ontworpen door ORIGINS architecten. Flexibiliteit en duurzaamheid vormden de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. Daarbij vormde de cultuurhistorie van de locatie binnen Dronten een belangrijk inspiratiekader voor het plan.

Veel bestaande bomen blijven behouden na de herstructurering en vormen aangevuld met nieuwe bomen een imposante boomstructuur. In het hart van het plan is een cultuurhistorische verkavelingsas ingericht als centrale blauw/groene as met natuurlijke beplanting. In het structuurplan voor de huidige functie is ruimte vrijgehouden voor ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden bij een toekomstige functie van recreatie. De middenas wordt gebruikt om in de toekomst water het terrein in te brengen. Hiermee wordt bij de aanleg reeds rekening gehouden met de aanlegdiepte van kabels en leidingen. Rondom de middenas zijn vier centrale openbare zones. De openbare ruimte op de locatie heeft een gevarieerd karakter waaraan verschillende clusters van woningen zijn georiënteerd. Voor de bouw van de woningen is een ontwerp gemaakt dat voorziet in duurzame energie systemen met een terugverdientijd van 15 jaar. In totaal worden er duizend asielzoekers in het centrum gehuisvest. Alle nieuwe gebouwen op het centrum zijn ontworpen met een kapvorm, om aan te sluiten bij de gebouwen in de flevopolder. Daarnaast zijn de woningen zo ontworpen dat ze na deze periode met minimale ingrepen omgebouwd kunnen worden naar een nieuwe functie. De situering van de drie woningtypes in een heldere verkaveling maakt dat het plan goed aansluit op de locatie en een herkenbare en menselijke schaal krijgt.

Meer informatie en beelden zijn te vinden op de B4o projecten pagina.

Eerdere B4o updates over dit herontwikkelingsproject:
2011 – Friese bouwbedrijven halen megaorder binnen voor uitvoering stedenbouwkundig plannen
2011 – Stedenbouwkundig project B4o in uitvoering
2010 – Herontwikkeling asielzoekerscentra Dronten en Luttelgeest

Enkele foto’s van de feestelijke opening:

news_044_beeld06

news_044_beeld08

news_044_beeld03

news_044_beeld04

news_044_beeld05