B4o plannen voor Vreeland Oost

Ambitieuze plannen voor Vreeland Oost waarin verschillende deelprojecten met elkaar worden verbonden op een unieke locatie aan de Vecht in Utrecht. De herstructurering is onderdeel van de herontwikkeling van een bedrijventerrein en omvat ca. 60 vrije kavels, een nieuwe haven en de inpassing van een historische kazemat. 

Begin 2010 heeft de gemeente Stichtse Vecht overeenstemming bereikt met de grondeigenaar Driessen Vreeland BV over de uitgangspunten voor verhuizing van het bedrijf en het omvormen van het terrein tot een woonlocatie. Binnen het plangebied liggen verschillende onderdelen van de nieuwe Hollandse Waterlinie die op een bijzondere manier zijn ingepast rondom de nieuwe woonwijk. Aan de noordzijde een kleinschalige haven met 60 ligplaatsen en ijsbaan. De bestaande bunker krijgt hierbij een nieuwe poort functie. In het zuiden van het woongebied de ligging van een historische kazemat, bunker en groepschuilplaats waarbij het oorspronkelijk schotveld en de omliggende gracht weer zichtbaar worden. Een openbaar wandelpad verbindt de verschillende deelgebieden met elkaar.

De kavels zijn gesitueerd rondom verschillende zoneringen. Een noordelijke rand grenzend aan het open weide landschap, een zuidelijke rand grenzend aan de oude Vecht en een middengebied. De verbindende elementen tussen de drie gebieden zijn een bestaande historische sloot die vanuit het open weidegebied het plangebied wordt ingetrokken en een parkje in het oostelijk deel. Door deze sloot en het parkje krijgen de woningen en de openbare ruimte in het middengebied extra kwaliteit en is er een directe relatie met het noordelijke open weidelandschap. Toekomstige bewoners kunnen met een eigen architect zelf hun woning realiseren. De voorwaarden waaraan de woningen dienen te voldoen staan omschreven binnen het beeldkwaliteitsplan, de bouwregels en het bestemmingsplan wat na verwachting eind 2013 wordt vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten hierbij is de Vechtse architectuur, het streven naar een hoge welstand van bebouwing en een hoog onderhoudsniveau. Daarnaast staat centraal het creëren van bebouwing van allure met veel aandacht voor detaillering met mooie kwalitatieve materialen.

Meer informatie en beelden van de verschillende deelgebieden:
> Stedenbouwkundig en landschappelijke visie Dorpsuitbreiding Vreeland Oost
> Landschappelijk ontwerp haven en ijsbaan
> Landschappelijk ontwerp kazemat, boerderij en natuurontwikkeling

news_045_beeld02